Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarı

Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarı

Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarı

25 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete yayımlanan karar gereğince, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 nci maddesinin birinci fıkrasında anonim şirketler için ellibin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ikiyüzellibin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüzbin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beşyüzbin Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Aynı Kanunun 580 inci maddesinin birinci fıkrasında limited şirketler için onbin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ellibin Türk Lirasına yükseltilmiştir.


Yazılara Dön