E-Beyanname (ebyn) sistemi kullanılırken, Kurumlar Vergisi Beyannamesi onaylandığında iki dosya üretilir. Bu dosyalardan xml uzantılı olanı burada kullanmaktayız.